Els Nostres Serveis

Tu preocupat del teu negoci, de la resta ens encarreguem nosaltres

Serveis Fiscals

Amb un ampli coneixement dels impostos a pagar a Hisenda, li aconseguim el major estalvi fiscal per a la seua empresa;
 Impost sobre la renda(IRPF) i patrimoni
 Impost 111 sobre retenció dels treballadors
 Impost sobre el Valor afegit (IVA)
 Impost de societats, (IS)
 Estimació objectiva per mòduls, estimació directa simplificada.
 Declaració Censal modelo 036 de començament, cese o variació d’activitats.
 Reclamacions en assumptes tributaris, i assistència a inspeccions fiscals.

Serveis Laborals

Deixa en les nostres mans tota la gestió de recursos humans de la teua empresa. Aplicarem la normativa laboral i defensarem els teus drets:
Tràmits front a inspeccions laborals
Contractació de treballadors, prorrogues, liquidacions finiquitos,
Expedients de regulació d’ocupació, tràmits davant les administracions (INSS, TGSS, FOGASA)
Confecció de nòmines, retencions, pagues extra.
Assistència a SMAC , demandes i pleits laborals. Sancions, comiats.
Seguretat social; altes baixes, confecció dels TC1, accidents, IT.
Treballadors Autònoms; Prestacions, altes, baixes i variació de bases.
Estudis i tràmits de Jubilacions, viduïtats, incapacitats permanents, etc

Serveis Comptables

Ajudem a les empreses a presentar els seus estats financers i aconseguir tots els beneficis fiscals disponibles.
Gestió i planificació de tota la comptabilitat
Representació davant Inspecció de Tributs
Legalització de llibres contables
Presentació de comptes anuals
Noves inversions per ampliacions d’activitat, incorporació de socis, etc.

Creació d’Empreses

T’acompanyem en tot el procés de creació d’una nova empresa i t ’assessorem sobre:
El pla de viabilitat
Financiació
Ajudes i subvencions
Estudiem la millor forma jurídica per a la teua empresa i tramitem totes les altes, llicencies i registres necessàries.

Assegurançes Allianz

El nostre objectiu és crear solucions que satisfaga les necessitats dels nostres clients amb les assegurances més completes, contribuint així a l’èxit i la tranquil·litat dels nostres clients.
-Per a la teua empresa:
Responsabilitat Civil i Comerç; complet por la diversitat i amplitud de les seues cobertures i flexible per adequar-se a les necessitats de cada empresa.
Col·lectius i Convenis vida i accident; Optin resposta als compromisos amb els teus treballadors.
Col·lectius Salut Corporativa; oferix als teus treballadors la millor assistència sanitària.

– Per a particulars:
Plans Pensions i Estalvi; Planifica la teua jubilació i els teus estalvis sempre amb el millor assessorament fiscal possible.
Llar i Automòbils; te donem resposta a totes les teues necessitats.
Embarcacions: àmplia gama de cobertures i flexibilitat de contractació per a tot tipus d’embarcacions.